Żywy Różaniec

"Żywy Różaniec" jest wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego "Ojcze nasz" i jednego "Chwała Ojcu". Każda "Żywa Róża" składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie jedną tajemnicę różańca, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania przy "zmianie tajemnic" raz w miesiącu. Gdy poszczególni członkowie "Żywej Róży" odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji. W każdą I środę miesiąca Członkowie „Żywego Różańca” o godz. 16.15 prowadzą modlitwę różańcową, zaś o godz. 16.45 jest sprawowana Msza św. w intencji Róż Różańcowych i ich rodzin.

Opiekunem grupy jest ks. proboszcz Czesław SZWED.