Ruch Światło-Życie

Wspólnota Oazy w naszej parafii istnieje od 7.09.2007. Liczy obecnie 25 osób. Spotkania tej formacyjnej grupy odbywają się w każdy piątek o 17.30. Formacja w duchu oazowym jaki podał założyciel całego Ruchu Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, kształtuje serca młodych ludzi, którzy z otwartym i zaangażowanym sercem podejmują wiele akcji duszpasterskiej w naszej parafii. Staramy się aby poprzez aktywność w parafii podjąć wcale dziś niełatwe dzieło ewangelizowania parafii i dawania wśród swoich znajomych, kolegów, w swoim środowisku świadectwa o przyjaźni z Jezusem. Dlatego w ciągu roku formacyjnego przygotowujemy

  • w każdy pierwszy piątek miesiąca oprawę liturgiczną na Mszy młodzieżowej
  • koncerty ewangelizacyjne
  • czuwania modlitewne
  • loterię fantową na rzecz misji
  • podtrzymujemy polską tradycję poprzez kolędowanie w naszych domach
  • nasze największe dzieło ewangelizacyjne, czyli „Tydzień z Panem Bogiem” – czas półkolonii dla dzieci naszej parafii
  • turniej piłki nożnej dla ministrantów ... itp

Zaś dla własnego wzrostu duchowego dwa razy w ciągu roku udajemy się na wspólne rekolekcje (zimą 6 dni; latem 13), oraz wyjeżdżamy na rekolekcje formacyjne w czasie wakacji. Warto należeć do tej wspólnoty, gdzie chrześcijańska radość jest nasza wizytówką, gdyż „każdy święty chodzi uśmiechnięty”, a my przez tą formację i aktywność ewangelizacyjną do tej doskonałości staramy się dojść we wspólnocie. Zapraszamy każdego, kto chciałby wspólnie poprzez modlitwę, radość, chrześcijańską miłość, zabawę, aktywność kształtować swoje życie.

Opiekunem grupy jest ks. Michał GAJZLER.