III Zakon św. Franciszka

Św. Franciszku z Asyżu założycielu trzech zakonów – módl się za nami.

Franciszkański Zakon Świeckich jest wspólnotą należącą do Rodziny Franciszkańskiej, która od momentu powstania włączona jest w Kościół Rzymsko-Katolicki. Początki FZŚ sięgają roku 1221, w którym św. Franciszek z Asyżu utworzył zakon dla osób świeckich (mężczyzn i kobiet) żyjących w rodzinach lub samotnych oraz kapłanów diecezjalnych (diakonów, kapłanów, biskupów). W Polsce Franciszkański Zakon Świeckich pojawił się w 1236 roku. Patronką FZŚ w Polsce jest błogosławiona Aniela Salawa. Franciszkanie świeccy realizują swoje powołanie żyjąc według Ewangelii Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi. Kandydat do FZŚ powinien żyć w łączności z Kościołem, mieć dobrą opinię moralną oraz okazywać wyraźne oznaki powołania. Włączenie do wspólnoty dokonuje się przez: formację wstępną (postulat trwający co najmniej 6 miesięcy), formację początkową (nowicjat – co najmniej jeden rok), przyrzeczenie życia Chrystusową Ewangelią według Reguły FZŚ (profesja czasowa lub wieczysta). Po złożeniu profesji rozpoczyna się okres formacji ciągłej , który powinien trwać przez całe życie. Członków III Zakonu Św. Franciszka spotykają się na modlitwie w każdy III wtorek miesiąca.

Opiekunem duchowym grupy jest: ks. Proboszcz Czesław SZWED.