Dziecięcy Różaniec

Podwórkowe Kółka Różańcowe pomagają opleść modlitwą cały świat i chcą być specjalnym prezentem dla Matki Bożej. Ich celem jest codzienna modlitwa różańcowa za dzieło misyjne Kościoła, o nawrócenie grzeszników, za dzieci nienarodzone i w innych ważnych intencjach. Do tej wspólnoty może należeć każde dziecko umiejące się modlić.

Opiekunem grupy jest mgr Anna GREŃ.