SERCE JEZUSA, DOBROCI I MIŁOŚCI PEŁNE...

01 cze 2021   07:00

Miesiąc czerwiec jest czasem przeżywanym w Kościele pod znakiem czci oddawanej Sercu Jezusa.

Żyjącej w XVIII wieku francuskiej zakonnicy Małgorzacie Marii Alacoque, Pan  Jezus objawiał wielokrotnie swe serce gorejące miłością. Poruszona tym do głębi, przez resztę życia starała się o wprowadzenie święta na cześć Serca Jezusowego. To święto obchodzimy dziś w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała.

Niech zachętą dla praktykowania kultu Serca Pana Jezusa będą dla nas obietnice, które On sam przekazał światu za pośrednictwem Małgorzaty Marii Alacoque:

1. Dam im wszystkim łaski potrzebne w ich stanie.

2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.

3. Będę sam ich pociechą we wszystkich smutkach i utrapieniach życia.

4. Będą ich ucieczką najbezpieczniejszą w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.

5. Błogosławić będę wszystkim ich zamiarom i sprawom.

6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i całe morze niewyczerpanego nigdy miłosierdzia.

7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.

8. Dusze gorliwe szybko dostąpią wielkiej doskonałości.

9. Zleję obfite błogosławieństwo na te domy, w których obraz Serca mego Boskiego będzie zawieszony i czczony.

10. Kapłanom dam moc zmiękczania serc najzatwardzialszych.

11. Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do mego Boskiego Serca, będą w Nim zapisane i na zawsze w Nim pozostaną.

12. Przystępującym przez dziewięć z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii świętej dam łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski, ani bez sakramentów świętych, a to Serce Moje stanie się dla nich ucieczką w godzinę śmierci. 

 

Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa -

kościół parafialny, niedziela, godz. 16.15

Pozostałe aktualności